Thursday, June 10, 2010

Иргэний бүртгэл, мэдээллийн улсын төв

Гэр бүлийн байдлын, хүн амын өрхийн, иргэний үнэмлэхийн, үндэсний гадаад паспортын, шилжих хөдөлгөөнийг бүртгэх, үйлчилгээ үзүүлэх, хяналт тавих зэрэг чиг үүрэгтэй төрийн захиргааны байгууллага

Хаяг : Улаанбаатар хот, Цагдаагийн гудамж
Утас : 350259
Факс: 976-11-350258
http://cro.pmis.gov.mn

No comments:

Post a Comment